Ochi pentru Ochi: si dinte pentru dinte (anulat?)

28 November 2014 - Personal

son-of-god-cover

Ați auzit de Legea Talionului ”ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”?
Pe această lege mii de ani funcționa judecata în toate țările lumii, de la răsăritul Japoniei, ziua Europei și până la apusul Americii. Până acum în Japonia atee, India budistă, Egiptul musulman și America creștină recunoaște drepatea și necesitatea principiului ”viață pentru viață”.
Însă în Europa sec 17-19 , filosofia umanistă a început să câștige teren, exaltând importanța vieții ucigașului și criticând barbarizmul Legii lui Dumnezeu. Creștinii repede s-au aliniat cu acest ”trend” și au inventat lozinca:
“Isus a desființat Legea Talionului și ne-a adus Legea dragostei și toleranței”

Ca să susțină asta, ei distorsionează sensul versetului din Matei 5, dorind ca cititorul să creadă că Isus a zis așa:

Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun: oricui îți scoate Ochiul drept, dăi să îți scoată și ochiul stâng. Oricui vrea să îți dezbată un Dinte, dezbateți-i pe toți și dă-ii lui.

Stai un pic, dar Isus nu a zis așa ceva! Exact! Asta ar fi anularea Legii Talionului, dar Isus a zis alt ceva:

Dar Eu vă spun: oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt…
Obraz sau ochi? Ce pierdere fizică suferă omul ce primește o palmă peste obraz?
Niciuna!
Peste o oră nu va rămâne nici o urmă.
Ce pierdere fizică suferă un om căruia i se scoate un ochi? Fantastică și ireparabilă!
.

Vă propun un concurs Biblic de 1.000 euro!
Primul om care î-mi arată unde în Matei cap 5:38-48 predica de pe munte  Isus a Călcat, Contrazis sau a Desființat măcar o singură poruncă din Legea lui Moise, primește banii! (ca deobicei folosim Biblia traducerea Cornilescu)
.
Matei 5:38-40 (predica de pe Munte)
Isus a zis: Aţi auzit că s-a zis: „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.”
Dar Eu vă spun: SĂ NU VĂ ÎMPOTRIVIȚI celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Oricui vrea SĂ SE JUDECE cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. 

Altă idioțenie propulsată de unii creștini este că Isus învăța oamenii să nu se apare împotriva hoților, care vin să îți fure haine și că trebuie să îi dai și cămașa de pe tine.

Întrebare, de ce nimeni nu vede cuvintele ”SĂ SE JUDECE”?
Aici nu e vorba de tâlhărie sau furt. E vorba despre Judecată. Omul te dă în judecată numai dacă are motiv.
Iar Isus învață că trebuie să DESPĂGUBIM chiar mai mult decât cere pe omul care e supărat pe noi, și astfel să stingem conflictul.

– Matei 5:38-43
Aţi auzit că s-a zis: „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”
Dar Eu vă spun: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc. Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Oare păgânii nu fac la fel? 
.
Iată versetele pe care ”creștinii” le răsucesc ca să zică că Isus a desființat Legea ”urei” a lui Moise și a adus o noua Lege a Dragostei.
.
Atenție! Ofer 10.000 de euro acelui om care îmi arată unde în Legea lui Moise sau în tot Vechiul Testament (traducerea Cornilescu) e scris așa ceva:
„Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.” grăbiți-vă! banii pot fi ai voștri!
.
Deja v-ați dat seama că nu veți găsi așa ceva, nu?
În schimb dacă veți căuta veți găsi în VT așa ceva:
.
– Deuteronom 23:7 Să NU URĂȘTI pe egiptean, căci ai fost străin în ţara lui

Pentru cei care nu știu, egiptenii timp de sute de ani au ținut Israel în robie aspră, fiind fără nici un pic de milă pentru, îi ucideau băieții nou născuții și apoi au trimis o armată să îi omoare. Dacă a existat un popor pe care evreii ar fi avut TOT DREPTUL să urască asta erau Egiptenii. Vrăjmași Nr 1. Dar ce Dumnezeu poruncește în Lege?
Deuteronom 23:7 – să NU URĂȘTI pe egiptean.
.
Dar Legea lui Moise nu se termină aici, să vedeți mai departe:
Exod 23:4-5
Dacă întâlneşti boul vrăjmaşului tău sau măgarul lui rătăcit, SĂ I-L ADUCI ACASĂ.
Dacă vezi măgarul vrăjmaşului tău căzut sub povara lui, SĂ NU TRECI pe lângă el, ci SĂ-I AJUȚI să ia povara de pe măgar.

Ce să fac? Să ajut animalul vrăjmașului care îi transportă bunuri și îi aduce profit? Exact! Să pierd timpul meu prețion ca să îl aduc la el acasă? Da! Sigur nu sunt cuvintele lui Isus?
Nu asta e Lege a ”urei” lui Moise (cum o numesc păcăliții).
.
Acum să vedem ce făcea cu vrăjmași ”Legalistul” David care citea Legea zi și noapte:
.
…Psalm 1:1
Ferice de omul care îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!
.
1 Samuel 24:9-11
David a zis lui Saul: Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor; dar te-am cruţat, uite colţul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei şi nu te-am ucis. Totuşi tu îmi întinzi curse ca să-mi iei viaţa. Judece Domnul între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu NU voi pune mâna pe tine. Saul a răspuns lui David: „Tu eşti mai bun decât mine; căci tu mi-ai Făcut Bine, iar eu ţi-am Făcut Rău.
Psalm 7:3-5 (același David scrie)
Doamne, dacă N-am Izbăvit pe cel ce MĂ ASUPREA fără motiv, atunci: să mă urmărească vrăjmaşul şi să m-ajungă…  același David în alt
Psalm 35:11-13
Nişte martori mincinoşi se ridică îmi întorc Rău pentru Bine și eu, când erau ei bolnavi, îmi smeream sufletul cu post şi mă rugam cu capul plecat la sân.
.
Eu zic că David care citea Legea lui Moise zi și noapte o știa mai bine decât teOLOGII de astăzi.
Acum să facem comparația:
Isus:  Faceţi bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc.
David:  Făceam bine celor ce îmi făceau rău, mă rugam pentru cei ce mă urau și asupreau.
Seamănă?
Nu seamănă! E IDENTIC !
Deci.
Ce Lege ”NOUĂ” a dragostei a adus Isus, despre care David nu știa având Legea “Veche” a lui Moise??? De ce păcăliții de azi numesc Legea – Rea, Violentă, Grea și Imposibilă de ținut! și disperat vor să o anuleze în ciuda faptului că Isus zice exact opusul cu 20 de versete înainte de ”ați auzis că s-a zis ochi pentru ochi”?
.
…Matei 5:17-20

SĂ NU CREDEȚI că am venit SĂ STRIC Legea sau Prorocii; am venit NU să stric, ci să respect. Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, NU VA TRECE o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Aşa că, oricine VA STRICA UNA din cele mai mici din aceste porunci şi va învăţa pe oameni aşa, VA FI chemat CEL MAI MIC în Împărăţia cerurilor; dar oricine LE VA PĂZI şi VA ÎNVĂȚA pe alţii să le păzească, va fi chemat MARE în Împărăţia cerurilor. 
Atunci ce a vrut să zică Isus în Matei 5? Mai ales că El zice în.Ioan 14:24 Cuvântul pe care-l auziţi nu este al Meu, ci al Tatălui.
.
Let’s bust this myth!

1 Pentru prima dată fraza ”Ochi pentru Ochi, dinte pentru dinte” apare în
Exod 21:24
Dacă se vor certa doi oameni, şi unul din ei VA LOVI pe celălalt cu o PIATRĂ sau cu PUMNUL, Fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea în pat, cel ce l-a lovit SĂ NU FIE PEDEPSIT, numai să-l DESPĂGUBEASCĂ pentru încetarea lucrului lui şi SĂ-L ÎNGRIJEASCĂ până la vindecare…
STOP!!!
Ce să facă cu cel care a biruit în bătaie? Să-i taie capul? Să-l ardă pe rug? Să-i scoată ochii și dinții?
Nici vorbă! A fost un conflict, doi s-au bătut, dacă careva l-a bătut prea tare, acum să-i plătească îngrijirea și salariul pierdut cât el stă la pat.
Textul Continua:
...DAR DACĂ se întâmplă o nenorocire, VEI DA Viață pentru viaţă, Ochi pentru ochi, Dinte pentru dinte.

Întrebare:
Cui se adresează Dumnezeu și zice ”VEI DA ochi pentru ochi”? Cetățeanului cuminte care nu se bate cu nimeni?
Evident că Dumnezeu se Adresează și Avertizează pe omul violent (pe bătăuș și criminal) ”VEI DA” Ochi pentru ochi dacă se întâmplă o nenorocire nevindecabilă!
UNDE aici Dumnezeu zice cetățenilor cuminți să meargă să scoată ochii unul alțuia?
Răspuns: Nicăieri…

2 A doua oară fraza apare în:
Levitic 24:20
Cine ucide un om să fie pedepsit cu moartea. Cine va da unui dobitoc o lovitură de moarte să-l înlocuiască: viaţă pentru viaţă. Dacă cineva răneşte pe aproapele lui SĂ I SE FACĂ aşa cum a făcut şi el: ochi pentru ochi, dintre pentru dinte; Să aveţi aceeaşi Lege pentru străin ca şi pentru băştinaş; căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.
Întrebare:
Deci, împotriva cui Dumnezeu zice SĂ I SE FACĂ? Împotriva cetățenilor cuminți care își văd de treabă SAU împotriva criminalilor care ucid și omoară?
Din nou același lucru. Dumnezeu Atenționează despre Consecințele CRIMEI și arată principiul Judecății Drepte. Dacă cineva îți omoară vaca, va plăti cu vaca lui. Dacă cineva te ucide, va fi ucis și el.

3 Ultima dată fraza apare în:
Deuteronomul 19:21
Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a DOI sau TREI martori.
Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfăţişeze înaintea Domnului, înaintea Preoţilor şi Judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii SĂ FACĂ Cercetări Amănunţite. DACĂ se va afla că martorul acela este un martor mincinos, ATUNCI să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău. În felul acesta, ceilalţi VOR AUZI şi SE VOR TEME şi nu se va mai face o faptă aşa de neLegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să ceri: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior.
Întrebare:
Deci, când ai dreptul să scoți ochii și dinții??? Când ai tu chef?
Nici vorbă! După ce Judecătorii vor face cercetări amănunțite, cu 2 sau 3 martori și dau o sentință.
Cine are dreptul să scoată ochii și dinții??? Orișicine are chef?
Nici vorbă! Instanța stabilită.
.
Deci Dumnezeu poruncește că Judecătorii să cerceteze șisă  judece cazul după DREPTATE și ca răufăcătorului îi va fi FRICĂ să facă răul, căci va fi PEDEPSIT.
Să n-ai nicio milă, ci să ceri: ochi pentru ochi.
De ce politicienii romani fură la greu banii publici?
1. Pentru că nu li e frică de pedeapsă și
2. Pentru că judecătorilor (în instanță) li se face milă de ei, așa că cei care au furat de la noi milioane de euro, nu trebuie sa dea înapoi Ochi pentru Ochi, Euro pentru Euro, ci plătesc o amenda de 10 salarii minime și sunt scoși din funcție. Maxim se odihnesc în pușcărie 2-3 ani, tot pe banii noștri… Cine din voi nu ar fi de acord să stea în pușcărie 2-3 ani și în final să rămână cu câteva milioane de euro în buzunar? De ce sistemul de acum NU funcționează iar sistemul lui Vlad Țepes a funcționat de minune? Pentru că, atunci când zece hoți au fost pedepsiți mai dur, la restul hoților li e frică să mai fure. Paharele de argint stăteau la fântânele publice.
Frica de pedeapsă e unicul lucru care ține omul rău în frâu. Ochi pentru ochi nu este pentru cetățeanul bun, asta e pedeapsa DOAR pentru cei răi.
.
În Brazilia nu există pedeapsă cu moarte pentru omor, iar în Japonia există. Unde credeți că sunt de 100 de ori mai puține omoruri pe cap de locuitor? În Romania până în anul 1980 pentru omor cu intenție și pentru furtul banilor publici se aplica pedeapsa cu moarte. De când aceste 2 legi a fost anulate, crima și corupția a scăzut sau a crescut? De ce?
.
În R.Moldova șoferului pentru neacordarea de trecere la pietoni i se dă amendă de 50lei. În Romania șoferul rămâne fără permis. Unde credeți că pietonii sunt mai respectați? Înseamnă asta ca șoferii Românii trăiesc în frică permanentă și sunt mai nefericiți decât șoferii liberi Moldoveni? Nici vorbă, din contra, pietonii Români se simt în mai multă siguranță.

Recapitulăm.
.
În Exod 21:24 Dumnezeu se adresează Criminalului.
VEI PLĂTI!
În Levitic 24:20 Dumnezeu se adreseaza Judecătorilor.
SĂ I SE FACĂ aşa cum a făcut şi el!
Iar în Deut. 19:21 Dumnezeu se adresează și Judecătorilor și Martorilor Mincinoși și Criminalilor.
-Judecătorii SĂ FACĂ cercetări amănunțite!
-DACĂ se va afla că e un Martor mincinos, ATUNCI să-i faceţi cum avea el de gând să facă fratelui său!
-În felul acesta, ceilalţi criminali VOR AUZI şi SE VOR TEME!
În care din aceste texte Dumnezeu se adresează cetățeanului cuminte și păgubit? În nici unul!
.
Pe când Isus este Acela care se adresează cetățeanului păgubit și zice:  dacă ți-a dat cineva o palmă, decât să începi o bătaie, care poate duce la consecințe rele și grave, mai bine mai acceptă o palmă și apoi iartă-l și fă-i bine. Așa cum a făcut Regele David. Există Judecători pentru a face dreptate. Iar dacă judecătorii sunt corupți și nu vor face dreptate, Domnul zice în Legea lui Moise ”a mea este răzbunarea Eu voi răsplăti!”
.
Unde Isus anulează sau contrazice Legea lui Moise?
Nicăieri
Unde Isus zice: Nu mai pedepsiți criminalii, care ucid și violează, și nici politicienii care vă mint și vă fură?
Nicăieri
.
În schimb Isus a zis asta: Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi lăsaţi nefăcute CELE MAI IMPORTANTE lucruri din Lege: Dreptatea Mila și Credincioșia.
A face Dreptate este unul din cele mai importante lucruri din Lege!!!

Știți cum e cuvântul Dreptatea sună în greacă? -> KRISIS <- .
.
Vă las cu un verset că să vedeți cum judecă Dumnezeu în ultima carte a Bibliei Apocalipsa 16:6:
.
Îngerul a zis: „Drept eşti Tu, Doamne! Tu eşti sfânt, pentru că ai judecat în felul acesta. (în care fel?) Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al prorocilor, le-ai dat şi Tu să bea sânge. Şi sunt vrednici.  (în felul: ochi pentru ochi, sânge pentru sânge) dar dacă tu nu verși sânge, atunci nu ai de ce să îți fie frică :)  
.
Shabbat Shalom!
.
P.S.
.
Vă sugerez un film pentru acest weakend. Cu siguranță el vă va pune pe gânduri despre: Ochi pentru ochi, Judecată și Dreptate.

.

.

sursa foto: movie Son of God