De ce bySergio nu mai mananca porc?: Concurs de 1000euro

20 September 2014 - Personal

Pig-A

De ce bySergio nu mai mănâncă porc la nuntă (și nu numai la nuntă)?  și un nou Concurs de 1000 de euro! (pentru detalii citește până la capăt).
Acest subiect e din aceeași serie: ”Toți ne considerăm creștini, dar nu facem ce ne-a poruncit Cristos.”
De ce Dumnezeu Strict interzice în Biblie, să mâncăm porc sau grăsime? Levitic 3 și 11 Să nu mâncați grăsime! Să nu mâncați porc! 
De ce Medicii recomandă celor bolnavi de inimă sau cancer. Să nu mâncați porc nici grasime?
De ce Statul Român recomandă la Radio și TV Evitați consumul de sare zahăr și grăsimi?
De ce Statistica afirmă?  Consumul de produse din carne de porc, înfunda venele și arterele, duce la obezitate și ajută la dezvoltarea bolilor mortale, precum: boli de inimă, diabet, artrită, osteoporoză, alzheimer, tenie, astm și chiar impotență.
Dar în același timp Biserica creștina Permite și chiar Încurajează mâncarea de porc???  De ce păstorii, nu sunt preocupați DeLoc de mâncarea ce afectează sănătatea fizică a creștinilor? Nici când un pastor baptist renumit din Arad a murit de infarct la 59 de ani, nimeni nici nu și pus întrebare de ce? Poate predicăm și trăim ceva greșit? (Moise a murit la 120 de ani și era plin de putere!) Nicholas Winton care a salvat 669 de copii evrei în timpul holocaustului acum are 115 ani și încă trăiește! Atunci de ce păstorii evanghelici sunt bolnavi de tot felu de boli și mor de infarct la 59?
.
Când eu pentru prima data am găsit în Biblie, că Dumnezeu zice: Să nu mâncați porc, m-am dus să întreb de păstor. Trebuie să respect și asta? Păstorul mi-a răspuns – NU. Poți mânca orice! Iar mai pe urmă, am învățat și o glumă, de la un predicator baptist de a 4-a generație “Știi care sunt cele mai bune fructe? Alea de coteț!” 
Și totuși, de ce Dumnezeu a interzis în Biblie sa mâncăm porc? Levitic 11
.
Să nu mâncați porc! (și la sfârșitul capitolului adaugă) Fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt! 
De ce să nu îl mâncăm? – Ca să fim sfinți!
Apoi în NT vine Isus pe pământ și ne dă un exemplu perfect, cum exact noi trebuie să fim Sfinți.
-Cum?
Ioan 17:1,17,19   Isus a ridicat ochii spre cer și a zis: Tată… Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul și Eu însumi Mă sfințesc pentru ei, ca şi ei să fie sfinţiţi prin adevăr.
- Ce face Isus?    - Se sfințește!
- Cum se sfințește Isus?   -Respectând Cuvântul Tatălui.
- Ce ne poruncește Isus?   - Să ne sfințim la fel ca El!
.
Da, dar atunci, de ce 99% din creștini care citesc aceeași Biblie, nu văd nici un păcat și sunt ok, în a mănâncă porc?
- De ce?
- “Pentru ca din seria filmelor și pentru ca automobile” – clik here for a funny youtube video :))
.
Glume, glume, dar dacă îi întrebi serios, răspunsul teologilor, pastorilor și predicatorilor va fi de genu:
“Pentru că Vedenie și pentru că Faptele Apostolilor 15″
.
Ok, hai să începem cu “pentru că vedenie”.
Faptele Apostolilor 10:10
Petru s-a suit să se roage, l-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce… a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului. Şi un glas i-a zis:
„Petre, scoală-te, taie şi mănâncă.”
„Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.”
- Ups! Aici “creștinii” au prima problema. Din răspuns, vedem clar ca Apostol Petru, ucenicul căruia Isus i-a dat cheile Împărăției, după tot ce a auzit și a văzut la Mesia, niciodată nu a mâncat ceva necurat, și refuză să mănânce acum!
- Cum asa? Uite așa.
E o problema Mare, mai ales pentru acei care citează pe Isus din
Marcu 7:19
… A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
- Pentru că această frază - Nu există în Manuscrise Biblice!
Dumitru Cornilescu, a adăugat-o acolo acolo. (poate de aia i s-a uscat mâna dreaptă)
Vă rog să verificati acest verset în Biblia în Rusă, Engleză, Ungurește și originalul Grecesc și nu veți găsi fraza “a zis astfel, făcând toate bucatele curate” acolo…
Și atunci cu ce scop, Cornilescu a adaugat-o? :) Pentru că cele mai gustoase fructe sunt cele de coteț!
.
1.) În contextul din Marcu 7:1-2 Ucenicii mănâncă ”ceva” cu mâinile nespălate.
.
2.) În Marcu 7:3-5 Fariseii Nu îi reproșează lui Isus, că ucenicii mâncau ”ceva” interzis de Lege,
ci că ei Nu respectau “datina bătrânilor” adică – mâncau cu mâinile nespălate. Sunt două lucruri diferite!
Niciunde în Lege, Dumnezeu nu interzice să mănânci cu mâinile nespălate! 
.
3.) În versetele 7:6-9 Domnul Isus îi mustră pe farisei “Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: „Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni Aaaa uite acum am ajuns în inima problemei! Porunca lui Dumnezeu era desființată și înlocuită de datina așezată de oameni Dacă îi ascultai pe farisei, ei toată ziua predicau despre Dumnezeu (povești), în loc să predice Cuvântul, ceea ce a Poruncit Dumnezeu, și Isus îi mustră pentru asta! Pentru acei care nu știu, 
Levitic 11:7

”să nu mâncați porcul” este Porunca lui Dumnezeu, iar dogmele, tradițiile și adăugirile lui Cornilescu sunt doar o
datină așezată de oameni”.
.
4.) Fariseii credeau că nerespectarea acestei datini “a mânca cu mâinile nespălate”  îi spurcă pe ucenici, adică îi face ne-curati, ne-sfinți, și ne-mântuiți. La care Isus răspunde. A mânca cu mâinile nespălate – Nu este interzis de Lege  deci   Nu  poate spurca, și nu poate face omul ne-sfânt sau ne-mântuit! și apoi Isus arată exact ce lucruri spurcă pe om și îl fac nesfânt și nemântuit:
Marcu 7:21-23
Dar ce iese din om aceea-l spurcă. Căci dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, (Deut 15:9) preacurviile, (Deut 5:18) curviile, (Lev 19:29) uciderile, (Exod 20:13) furtişagurile, (Exod 20:15) lăcomiile, (Deut 21:20) vicleşugurile, (Exod 21:14) înşelăciunile, (Exod 22:9) faptele de ruşine, (Deut 32:5) ochiul rău, (Exod 20:17) hula, (Exod 22:28) trufia, (Exod 18:11) nebunia. (1-Samuel 13:13) Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om. 
1-Samuel 13:13
Samuel a zis lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău.
Observați? Nebunia e exact opusul - păzirii poruncii lui Dumnezeu!
Ați înțeles ce spurca pe om? Încălcarea Poruncilor.
.
Ooo câți învățători și predicatori nebuni avem în țară…
Proverbele 14:7  Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa.
Iov 12:12  La bătrâni se găseşte înţelepciunea, şi într-o viaţă lungă e priceperea.(lunga de 115 ani, nu de 59)
Psalmi 91:14  Fiindcă Mă iubeşte – zice Domnul – de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea Mea. 
.
În Matei 15:16,20  avem descris același caz ca în Marcu 7,
„Şi voi tot fără pricepere sunteţi?  Iată lucrurile care spurcă pe om; dar a mânca cu mâinile nespălate nu spurcă pe om.”
Însuși Isus – Logos etern, ne dă o explicație cât se poate de clara a cuvintelor Sale! Mâncarea interzisă de Dumnezeu spurcă, iar mâncare permisă de El dar consumată cu mâinile nespălate nu spurcă pe om!
Bun, și atunci de ce ”creștinii” caută altă explicație?
Pentru că bine a prorocit Isaia: inima acestui popor este departe de Dumnezeu… Ne întoarcem la Vedenie
Faptele 11:8
„Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat.” Petru știe foarte bine că încălcarea Poruncii lui Dumnezeu îl spurcă pe om și zice: Nicidecum și Niciodată!
versetul următor
Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: „Ce a curăţat Dumnezeu, să nu numeşti spurcat.” Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer… Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei pe care o avusese.
- Opa! Aici “creștinii” au a doua problemă. “Petru nu doar că nu a mâncat, el nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei.”
- De ce? Pentru că:
1.) Petru știe că Dumnezeu e perfect și nu se schimbă.
(Maleahi 3:6) Căci Eu sunt Domnul, Eu nu Mă schimb
2.) Ceea ce înseamnă că și Cuvântul lui Dumnezeu este perfect și nu se schimba! Lucru despre care același Petru mărturisește, în epistola sa la ceva timp după vedenie: 
(1 Petru 1:25) Cuvântul Domnului rămâne în veac.

și atunci ce înțeles a avut vedenia? răspunsul ni-l dă chiar Petru, în
Fapte 10:28

„Ştiţi”, le-a zis el, „că nu este îngăduit * unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el; dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun Om spurcat sau necurat.
Wow! Ce zice Petru ca i-a arătat Dumnezeu în Vedenie??? Că e voie să mânci porcul??? Nici vorbă!
Citiți încă o dată Petru zice: să nu numesc pe nici-un OM Spurcat sau Necurat. Om dragii mei nu animal!!!
Scriptura confirmă ca oameni sunt curați nu porcii!
.
Numeri 15:15  Să fie o singură lege pentru toti, atât pentru voi, cât şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul vostru; cu străinul să fie ca şi cu voi, înaintea Domnului.
Maleahi 1:11
Căci de la răsăritul soarelui până la asfinţit, Numele Meu este mare între neamuri şi pretutindeni se arde tămâie în cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de mâncare curate; căci mare este Numele Meu între neamuri, zice Domnul oştirilor. Dar voi Israel îl pângăriţi… 
Matei 28:19-20
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, și învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.
Intrebare:
- Dacă Petru ne dă un răspuns clar și precis despre ce a însemnat vedenia de ce ”creștinii” caută alt sens?
”Pentru că porcul e gustos”
Ok, atunci nu doar porcul!
Ia vezi ce zice Solomon în Proverbe 9:17
„Apele furate sunt dulci, şi pâinea luată pe ascuns este plăcută!”
Sau uite alta, din Proverbe 5:3
Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul.
De când, spuneți-mi vă rog frumos, creștinii decid ceva în baza “gustos, dulce și plăcut” în loc de “este scris” cum mereu făcea Isus?
Toate “trei fapte” violează aceiași Lege, doar capitolele diferă.
Chiar și Petru ca să clarifice vedenia scrie în epistola sa în 1-Petru 1:16 Căci este scris: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt”  Unde este scris acest lucru, fraților??? În Levitic 11 bineînțeles! Acolo unde Dumnezeu poruncește să nu mâncați porcul!  Ce vreți mai clar de atât? Ați vrut ca Petru să reenumere toate animalele interzise pentru mâncare în epistola sa??? Offf….
.
Acum să trecem la “pentru că din seria filmelor”
Fapte 15:28 Hotărârea Bisericii.
Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie, adică: să vă feriţi de (1) lucrurile jertfite idolilor, (2) de sânge, (3) de dobitoace sugrumate şi (4) de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi!”
- Ai vazut Sergio? Aici nu scrie, să nu mâncăm porc! Deci e voie!
- E adevarat, aici nu scrie.
Dar aici, nu scrie nici – Să nu furi (ape dulci și pâinea placută). Sa nu minți. Să nu ucizi. Nici asta nu scrie aici.
Și ??? Ce înseamnă asta? Că tot ce nu e scris aici, s-a anulat?
Hai fraților, că e simplu. Citiți mai atent pasajul! Sunt doar 4, pentru că în acest capitol mai există și versetul 21, unde Iacov specifică clar:
“Căci încă din vechime, în fiecare cetate, Moise are oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.”
- Ce a zis Iacov???
- Da dragii mei. Iacov este de părere să le dea doar 4 pentru că din vechime, în fiecare oraș din imperiul Roman, există oameni care în fiecare zi de Sabat citesc Legea lui Moise, cu restul poruncilor: să nu furi, să nu minți, sa nu ucizi și alte sute. Ce sens avea să le rescrie pe toate 613 dacă ele deja există în orașul lor? Și dacă vi se pare putin 613, stați liniștiți că mai vine și Noul Testament cu încă 1050!
Hai să fim sinceri, câte sute de reguli, semne și marcaje trebuie să învețe omul, ca să obțină Permisul de Conducere? Cine știe? 3-4 sau sute și sute? Era greu să le înveți pe toate? Cât v-a luat? o lună? doua? Dar ca să devii medic chirurg, câte reguli trebuie să ții minte? 3-4 sau mii și mii? Care din voi acceptă să fie operat de un chirurg care știe doar jumătate din ce trebuie să știe? Dar ca să devii avocat sau judecător câte Legi trebuie să știi? 3-4 sau mii ? Avocatul poate fi expert doar în jumate din Legislație, dacă el nu știe legile ce se aplica la cazul tău, la ce îți folosește?
Dacă fiecare din aceste domenii necesită ani buni de pregătire și cunoștințe a mii de legi, regulamente și semne pentru funcționarea corectă și bună. Atunci cum biserica poate să funcționa doar cu 4 legi din Fapte 15:28 ? Foarte defectuos.
Plus ce facem cu 1 Timotei 4:4-6 ?
Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri,
pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus.
Acum Întrebare de 1000 de euro! - Unde Porcul este “sfintit prin Cuvantul lui Dumnezeu”??? 
Pavel îl îndeamnă pe Timotei sa fie bun slujitor al acelui Cristos Isus, care a știut foarte bine că legiunea de demoni vor îneca turma de porci, dacă El le va permite ”intrarea”. Și totuși Isus, în loc ca pur și simplu să îi dea afară, la fel cum a făcut cu restul duhurilor, îi lasă pe demoni să între în porci și să îi înece… (citiți Marcu 5:10-13)
- De ce? Știind perfect că decizia Lui, va prăpădi 2000 porci x 150kg =300.000 kg de “cărniță gustoșică” numa bună de mici la grătar, a oamenilor din sat…  de ce?
De ce Isus decide să îi lase flămânzi pe săracii oameni? Să facem un calcul: dacă carnea tocată de porc, costa atunci ca și acum 15 ron/kg, Isus ia făcut oamenilor o daună de 1.000.000 de euro (un million!) Gândiți-vă la asta…
Citesc 1 Timotei 4:4-6 din nou:
Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună, şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Concurs! bySergio oferă 1000 euro oricărui om, care îmi arată în Biblia (Cornilescu), versetul, unde porcul este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu!
Grabiți-vă! Oferta este limitată! Banii îi primește doar primul om care ne trimite versetul! La câți predicatori,  păstori, teologi, (mâncăcioși de porc) avem în țară, cred că versetele ne vor bombarda, de se va bloca facebook’ul! În Biblie Dumnezeu interzice Porcul cu ”nume” de 2 ori. Levitic 11:7 și Deut 14:8. Eu cer un singur verset unde același Dumnezeu acum sfințește porcul, cu ”nume”. este sfințit prin Cuvântul lui Dumnezeu! 
Apropo cât veți căuta acel verset, puteți trece și prin ultimul capitol din Isaia (același Isaia, pe care l-a citat Isus – fariseilor, în Marcu 7), unde Dumnezeu descrie o scenă apocaliptică, când Domnul Isus va veni și personal va ucide pe cei răzvrătiți.
Isaia 66:15-17, 23-24
Căci iată, Domnul vine într-un foc, şi carele Lui sunt ca un vârtej; Îşi preface mânia într-un jăratic, şi ameninţările, în flăcări de foc. (trimitere la Apocalipsa) Căci cu foc Îşi aduce Domnul la îndeplinire judecăţile (trimitere la Apocalipsa), şi cu sabia Lui pedepseşte pe oricine; şi cei ucişi de Domnul vor fi mulţi la număr.  Cei ce se sfinţesc şi se curăţă în grădini, mergând unul câte unul în mijlocul celor ce mănâncă şi carne de PORC, şi şoareci, şi alte lucruri urâcioase, toţi aceia vor PIERI – zice Domnul.
În fiecare lună nouă şi în fiecare SABAT, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea – zice Domnul. Şi, când vor ieşi, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea; căci viermele lor nu va muri, (trimitere Apocalipsa) şi focul lor nu se va stinge; şi vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”
aici Sfârșitul cărții Isaia…
Trist… :(    dar adevărat… Ați observat? Sunt descriși niște oameni religioși ce se sfințesc! La picnic cu biserica și în tabere creștine, prin cântări, rugăciuni și predici, mâncând carne de PORC și când colo “vor pieri – zice Domnul”
Vă imaginați, ce uimit va fi predicatorul și doctorul în teologie creștină – Cristian B. care anul acesta a predicat că la ”garage sale” (adică piață), organizată în biserica lui, ”cel mai popular și bine vândut produs a fost slană de PORC!”
Ce s-a mai sfințit toată biserica!

.
Levitic 3:17 Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi locui: cu nici un chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge.”
Veșnică! Ce nu era sănătos acum 4000 de ani nu va fi sănătos niciodată! Altfel veți suporta consecințele!” 

.
Acum tradiționalul Bonus, pentru acei care au citit până la capăt.
Mântuire în ebraică sună așa: Yeshuah – care este compus din 5 litere.
.
1. Prima literă “Y,E” (Iotă) cea mai mică literă simbolizată prin “Mâna strânsă în pumn” și înseamnă a Lucra, a Face “a se Închina”
2. A doua literă “Ș” (Shin) simbolizează ”Dinți ascuțiți” înseamnă a Devora, a Mânca și tot odată e simbolul ce reprezintă numele lui Dumnezeu – “El Shadai” (Atotputernic)
3. A treia literă este “U” (Vav) simbolizată printrun ”țăruș de cort” care asigură stabilitatea cortului “a Asigura”
4. A patra este literă surdă, ce nu se pronunță  (Ayin)  simbolizată prin “ochi” și înseamnă a Vedea, a Înțelege, “a Descoperi”
5. Ultima literă “aH” (Hey) simbolizată printr-un “om cu mâinile ridicate” și înseamnă Revelație, Suflare, “Duh”.
Iar împreună YeShUaH (Mântuire) înseamnă: “a se închina lui El Shadai în siguranță descoperită de Duhul” sau mai pe înțelesul românilor:

.
Ioan 4:24  Dumnezeu este = Duh și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr
”fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl” 
Care este siguranță descoperită de Dumnezeu care este Duh? Ioan 17:17  “Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este = adevărul.
Adevărata închinare lui Dumnezeu este în Duh și Adevărul Cuvântului Său!
Nu doar duh, ci Duh și Adevăr! Isus zice că Cuvântul Tatălui este Adevărul! Adevărul poate fi unul singur. Dacă e altceva = e minciună, iar tatăl minciunii este diavolul (Ioan 8:44) Tu al cui fiu ești?

.
yeshuahhh

Ioan 4:24  Dumnezeu este = Duh și cine se închină Lui trebuie să I se închine în duh şi în adevăr

Un video de 2 minute care vă va schimba punctul de vedere despre ”a mânca carne și slană porc”.
Cum de, creștinii au ajuns să creadă că Guvernului și Medicilor le pasă mai mult de sănătatea oamenilor, decât lui Dumnezeu? Dumnezeu care ne-a creat și știe exact ce ne face rău și ce e bine. Și de ce voi credeți că același Dumnezeu care a pedepsit neascultarea Evei de a mânca din pomul interzis, nu va pedepsi neascultarea noastră de a mânca carne, sânge și grăsime interzisă? Îmi pare extrem de rău că timp de 16 ani, în acest subiect, eu am crezut mai mult pe oameni decât de Dumnezeu… Acum la nunți prefer meniu vegetarian. (+ e mai ieftin :)

.

.

P.S. Medicii afirmă că fumatul și carnea de porc dăunează sănătății. Dumnezeu nu spune nimic în Biblie despre fumat, dar interzice strict porcul și grăsimea. Biserica ”creștină” te va disciplina sau chiar te va excomunica pentru fumat, dar nu va face absolut nimic celui care mănâncă porc și chiar se va lăuda cu libertatea lor în Cristos! Culmea ipocriziei… 
Sursa imaginii de la cover: http://pan-demetrius.livejournal.com/58992.html